ambiente s.c.

 • Onama

  ambiente s.c. je kompanija koja pruža usluge inženjerstva za tite životne sredine sa laboratorijama za hemijske i biolo ke analize.

  Počeli smo sa radom pre 30 godina u Italiji kada nije bila obavezna briga o zatiti životne sredine.

  Nekoliko godina kompanija ambiente uspeno posluje u inostranstvu pomažući državama članicama EU i trećim zemljama da ispune zahteve EU.

  Bili smo jedan od pionira u ovoj oblasti, i specijalizovali smo se za upravljanje inovativnim procesima.

  Naa misija je da se fokusiramo na pitanja životne sredine i stvaranju novih poslovnih mogućnosti i konkurentske prednosti naih klijenata.

  Možemo da se oslonimo na rad i posvećenost preko 200 tehničara, stručnjaka iz oblasti tehničkih, naučnih, pravnih i ekonomskih pitanja,
  koji su u stanju da garantuju integrisano planiranje zatite životne sredine u skladu sa važećim propisima obraćajući pažnju na odnos trokova i dobitka.

  Ljudski resursi su uvek bili naa najveća vrednost, prioritet koji treba da titimo i unapređujemo.

  irina naih vetina i znanja su primarno sredstvo kompanije i omogućava nam da naim klijentima garantujemo visok standard kvaliteta.