ambiente s.c.

 • Inženjering i konsalting

  Industrija i energija

  Kompanija „ambiente“ pruža konsalting usluge u industrijskom sektoru i rukovodi velikim i problematičnim postupcima.
  Počevši od studija industrijskog konteksta, radimo analize tehničke i finansijske izvodljivosti, projektovanje postrojenja, studije uticaja na životnu sredinu, plan bezbednosti i postupke dobijanja dozvola.
  Ispunjavamo sve zahteve za dizajn i dobijanje dozvola za razvoj i održavanje proizvodnog postrojenja.
  30 godina iskustva nas čini idealnom kompanijom za upravljanje svim mogućim postupcima dobijanja dozvola i koordinaciju nacionalnog i međunarodnog multidisciplinarnog tima.
  Uključeni smo u projekte uspostavljanja, razvoja i stavljanja van upotrebe proizvodnih postrojenja iz sektora proizvodnje, hemijskog, rudarskog i sektora nafte i gasa.
  Mi pružamo alternativu i održiva rešenja za rešavanje pitanja koji se odnose na proizvodnju i distribuciju električne energije, podržavajući projekte dobijanja energije od vetra, sunca, vode i pretvaranja otpada u energiju radi ispunjavanja zahteva i pružanja dobrog povrata našim klijentima.


 • Ponuđene uslug

  • Studija, dizajna i podrške za sprovođenje zaštitnih i preventivnih mera
  • Studije delokruga rada
  • Studije emisija
  • Studije učestalosti, predizvodljivosti i uticaja na životnu sredinu
  • Procena rizika
  • Izragdnje kapaciteta i obuke
  • IPPC
  • Studija uticaja na životnu sredinu
  • Projektovanje mera ublažavanja uticaja
  • Sisteme upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednosti