ambiente s.c.

  • Onama

    Čime se bavimo

    Naše veštine i znanja nam omogućavaju da pružimo stručne odgovore na rastuće zahteve koji se odnose na inženjerstvo zaštite životne sredine.
    Radimo od faze planiranja i projektovanja do realizacije i operativne faze industrijskih aktivnosti i infrastrukturnih projekata.
    Procene uticaja na životnu sredinu, monitoring i mere ublažavanja, planiranje životne sredine, istražne aktivnosti i analize su neke od glavnih aktivnosti koje nudimo.