ambiente s.c.

 • Laboratorije

  Analiza hrane

  Zadovoljavamo rastuće potrebe za procenom kvaliteta i bezbednosti i proizvodne faze i obrade sirove hrane i prehrambenih proizvoda.

  Možemo da obavimo testiranja i da pružimo tehničke konsultantske usluge za ceo prehrambeni lanac i imamo dokazane veštine i kompetentnost u polju testiranja higijene.


 • Ponuđene usluge

  • Analiza hrane
  • Konsultantske usluge vezane za regulatorna pitanja
  • Analiza vode za piće
  • Označavanje prehrambenih proizvoda
  • Sprovđenje HACCP postupaka
  • Kontrola površina u proceni procesa sanitacije
  • Verifikacija steriliteta medicinskih materijala i uređaja
  • Mikrobiološka kontrola kvaliteta vazduha