ambiente s.c.

 • Inženjering životne sredine

  Prostorno i planiranje infrastrukture

  Tokom izgradnje velikih infrastruktura, nekoliko aspekata koji se odnose na gradilište (tj. veličinu gradilištu, vreme, saobraćaj) generišu pritiske na životnu sredinu koje mora stalno da prati ugovorni organ, građevinska firma i projektanti.

  Sadašnji propisi zahtevaju da se predvide, još od faze projektovanja, svi faktori koji bi mogli da utiču na životnu okolinu i lokalnu populaciju stoga treba da se definiše uticaj koji radovi mogu da imaju na okolinu i da se identifikuju neophodne mere ublažavanja tog uticaja.

  Pomažemo kompanijama u građevinskom sektoru, komuniciramo sa kontrolnim telom i pratimo ceo proces izgradnje, od projektovanja do realizacije.


 • Ponuđene usluge

  • Procena uticaja na životnu sredinu (EIA)
  • Studije predizvodljivosti zaštite životne sredine
  • Modeliranje disperzije vazduha
  • Studije životne sredine
  • Koordinacija i nadgledanje radova
  • Plan monitoringa zaštite životne sredine
  • Procena uticaja buke
  • Nadgledanje i mere smanjenja uticaja
  • GIS
  • Strateška procena uticaja na životnu sredinu (SEA)
  • Planovi upravljanja lokacijama „Natura 2000“